Czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica - ISSN 2299-2111 powstało w roku 2011 z inicjatywy wicedyrektora Instytutu Neofilologii Mariusza Misztala.

Studia Anglica publikuje oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin studiów anglistycznych, w szczególności, w zakresie językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, przekładoznawstwa, literaturoznawstwa, a także kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Podstawowym celem rocznika jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz publikacji wyników badań prowadzonych przez pracowników różnych ośrodków naukowych w Polsce i poza jej granicami.


Redaktor Naczelny:

Mariusz Misztal

Zastępca Redaktora Naczelnego:

Andrzej Kuropatnicki

Sekretarz:

Alicja Witalisz

Redaktor językowy:

Melanie Ellis


Strona www: AUPC Studia Anglica


Collections in this community

Recent Submissions

View more